Borlänge kommun

Ordförande har ordet

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Bohman (S), berättar om några punkter från dagens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förbereder kommunstyrelsens arbete och några frågor som diskuterades idag handlade bland annat om kommunens budget, planerna för sjönära bostadsbyggande i Uvbergsviken och svar på motionen om tiggeriförbud.

Satsningar på välfärd i budgeten

Den politiska majoriteten har lagt sitt budgetförslag för 2020 med fokus på välfärdsfrågor. 90 miljoner ytterligare kronor jämfört med förra året satsas på sociala frågor, skola och omsorgen, samt att stärka upp miljöarbetet.

– Jag ser fram emot en intressant diskussion om framtidsinriktningen för Borlänge. Inom några år hoppas jag att arbetslösheten är nerpressad, bostadsbristen är bortbyggd och att den sociala integrationen har nått längre än den har gjort idag. Det tycker jag vår budget ger stöd för att säga, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Planerna för Uvbergsviken fortsätter

Detaljplanen för Uvbergsviken antas. Ärendet med detaljplanen har setts över och nya kompletterande utredningar har gjorts efter synpunkter från politiken, privatpersoner och andra myndigheter, som Trafikverket och Länsstyrelsen. Bedömningen är att detaljplanen för Uvbergsviken inte medför en betydande miljöpåverkan och planerna för cirka 40-50 bostäder i villor och småhus kan nu fortsätta.

Motion om tiggeriförbud avslås

Den politiska majoriteten avslår Sverigedemokraternas motion om att begränsa tiggeri genom bland annat kontroll av tillstånd och avhysning av Polisen i Borlänge kommun. Motiveringen är att förbud inte är rätt väg att gå, eftersom förslaget dels skulle innebära en ökad arbetsbelastning för Polisen, dels erfarenheten från andra kommuner som visar att förbud mot tiggeri eller tillståndsförfarande kan generera andra typer av brott vilket ytterligare ökar Polisens arbetsbörda. Frågan om tiggeriförbud är heller inte ett kommunalt uppdrag och bör hanteras på nationell politisk nivå.