Borlänge kommun

Kommentar till nyhet i P4 om resekostnader

Idag har Sveriges Radio P4 Dalarna rapporterat om en granskning av Jörg Basseks resor och hotellnätter. Jörg Bassek är sektorchef för verksamhetsstöd och chef för det internationella kontoret.

Borlänge kommun har sedan många år tillbaka ett aktivt internationellt samarbete med flera länder, enligt politiska uppdrag. På senare år har det huvudsakligen gällt de nordiska och europeiska länderna och Kina. Samarbetena handlar om kunskaps- och erfarenhetsutbyte och drivs ofta i form av projekt. Projekten kan t ex gälla utbildnings- eller omsorgsfrågor och finansieras i de flesta fall av medel från svenska staten, via ICLD.

Kommunens politiska ledning har tagit beslut om en ny inriktning för det internationella arbetet, som innebär att Borlänge kommun kommer att fokusera mer på de nordiska och europeiska länderna framgent.
På borlange.se kan du läsa mer om den nya inriktningen.

- I mitten av oktober fick jag information om att det kan ha förekommit felaktig hantering av Jörg Basseks tjänsteresor. När jag får sådan information tar jag den på allvar. Efter en initial bedömning beställde jag en extern utredning av frågan, säger Åsa Granat, kommundirektör.

Utredningen genomförs nu av KPMG och ska bland annat belysa om attestordning och andra regler har följts, om utläggen varit relaterade till tjänsten och om några oegentligheter har förekommit.

- När utredningen är färdig och jag har tagit ställning till dess resultat, kommer jag att informera vidare i frågan. Vi vet redan nu att det finns saker som inte skötts korrekt, och att vi behöver se över tydligheten i och efterlevnaden av vissa rutiner och riktlinjer, säger Åsa Granat.