Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Avtal ang Gylle

Magnolia Bostad har tecknat fyra 20-åriga hyresavtal med Borlänge kommun för en ny samhällsfastighet innehållande särskilt boende för äldre om 54 lägenheter, förskola, hemtjänst och dagverksamhet. Magnolia kommer även att uppföra 47 trygghetsbostäder på fastigheten. Totalt kommer fastigheten att omfatta cirka 7 700 kvm. Inflyttning beräknas till hösten 2021.

Fastigheten kommer att samla kommunala verksamheter under samma tak där det finns möjlighet att nyttja gemensamma funktioner såsom som storkök, gym och bastu. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och ha dubbla hissar, samlingssal och för äldreboendet en SPA-avdelning.

-Vi arbetar kontinuerligt med att hitta bra lösningar för att kunna erbjuda fler platser inom äldreboenden och förskola. Extra bra är det om det är möjligt att nyttja lokaler och funktioner tillsammans. Att vi gör detta i samarbete med Magnolia Bostad, som är en ledande aktör inom utveckling av vårdfastigheter, är förstås glädjande, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen 

Det finns en stor efterfrågan av trygghetsbostäder i kommunen. De trygghetsbostäder som nu uppförs på fastigheten Gyllehemmet 2 kommer att bli de första som byggs i kommunen och vara en del i kommunens äldreomsorgsförsörjning för att erbjuda äldre fler boendeformer.

-Vi är glada över att ha fått förtroendet från Borlänge kommun att bygga lokaler för kommunala kärnverksamheter samt Borlänges första trygghetsboende. Gyllehemmet är ett projekt vi är stolta över. Borlänge och Dalarna är en viktig marknad där vi vill fortsätta att investera, säger Catrin Viksten, Chef Samhällsfastigheter på Magnolia Bostad.

Magnolia Bostad AB förvärvade 2017 företaget Svenska Vårdfastigheter AB som tidigare varit partner i projektet.

Lindahl Advokatbyrå har varit juridiskt ombud till Borlänge kommun. Skierfe Advokatfirma har varit legal rådgivare till Magnolia och SR-K har varit arkitekter i projektet.

Löpande information om vad som händer kring byggprojekt i Borlänge finns på: borlange.se/borlangevaxer Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner:

Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen 
Telefon: 070-238 71 26
E-post: jan.boman@borlange.se

Veronica Lindberg Lekare, Fastighetschef, Borlänge kommun
Telefon: 0243-22 21 35 
E-post: veronica.lekare@borlange.se

Catrin Viksten, Chef Samhällsfastigheter, Magnolia Bostad
Telefon: 070-161 05 92 
E-post: catrin.viksten@magnoliabostad.se