Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Branschinriktade utbildningar ska sänka trösklarna till arbetsmarknaden

Många utrikesfödda i arbetsför ålder står fortfarande utanför arbetsmarknaden trots att många branscher i Dalarna har en hög efterfrågan på personal. Statistik har nyligen visat att Borlänge är jämförelsevis bra på att få utrikesfödda i arbete men bra kan alltid bli bättre. En aktuell insats för att fler ska få jobb är projektet Sänk Trösklarna.

Enligt Arbetsförmedlingens rapporter så har vi i Dalarna en fortsatt hög efterfrågan på personal, trots en avmattning av konjunkturläget. Efterfrågan gäller både ny- och ersättningsrekryteringar.

– De långsiktiga behoven består i en rad branscher, till exempel inom industrin, transportbranschen, byggsektorn samt inom vissa andra delar av det privata näringslivet. För att inte tala om det rekryteringsbehov vi ser framför oss inom den offentliga sektorns förskola, skola, vård och omsorg, säger Angelica Ekholm, näringslivschef i Borlänge.

Om Dalarnas län ska klara av att behålla nuvarande sysselsättningsnivå, eller nå en tillväxt, behövs varje tillgänglig person på länets arbetsmarknad. I nuläget har länet så gott som full sysselsättning och mycket låg arbetslöshet bland inrikes födda. Samtidigt kvarstår ett stort antal arbetslösa bland utrikesfödda, främst från utomeuropeiska länder, som saknar rätt kvalifikationer för att få jobb.

Borlänge kommun satsar på riktade utbildningar

Statistiken visar att Borlänge varit framgångsrika med att få ut nyanlända i arbete. Arbetslösheten har här minskat med 3,7 % för gruppen, jämfört med rikets minskning på 0,4%. Nu startas ytterligare ett initiativ för att fortsätta på den inslagna vägen. I projektet Sänk Trösklarna tar flera verksamheter och näringslivet inom Borlänge kommun ett gemensamt och samlat grepp om utmaningen att höja utbildningsnivån så att fler kan få arbete.

Projektet Sänk Trösklarna vänder sig till utrikesfödda som i dagsläget saknar utbildning och arbete och därför är i behov av försörjningsstöd. I satsningen samverkar näringslivskontoret, vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten och gymnasieskolan. En levande dialog förs också mellan kommunen och den regionala Arbetsförmedlingen.

– Alla som kan jobba ska jobba, målet är full sysselsättning. Vi har stort fokus på att få fler i arbete och jag är glad över hur vi återigen får kommunala verksamheter och näringsliv att samverka för att skapa hållbara lösningar. Målet är att projektet ska ge personerna relevanta färdigheter så att de ska kunna lämna försörjningsstödet och ta sig ut på en arbetsmarknad som behöver dem, säger Jan Bohman (S), Kommunstyrelsens ordförande.

En betydande del av de arbetslösa saknar gymnasial utbildning, något som i dag är en nödvändighet för att konkurrera om jobben i Sverige. Men, i dagsläget räcker det inte med en generell höjning av utbildningsnivån.

– För att utbildningsinsatserna verkligen ska bidra till att fler kan få arbete inom en snar framtid, behöver de riktas direkt mot de branscher och yrken där efterfrågan är störst och där bristen på lämpliga sökande är mest akut, säger Antonis Kassitas, projektledare.

De utbildningar som erbjuds inom Sänk Trösklarna är inriktade mot yrkesområden där det finns ett tydligt rekryteringsbehov på den lokala arbetsmarknaden. Inom projektet kommer stor hänsyn också att tas till individen. Samtal och studievägledning både inför och regelbundet under utbildningens gång ska bidra till att matchningen blir bra, det vill säga att deltagarna känner att de kommer in på ett yrkesspår som passar dem. Utbildningarna är också målgruppsanpassade på så sätt att yrkesintroduktion kombineras med språkstudier inom SFI.

Planerade utbildningar

De planerade utbildningarna inom projektet kommer att pågå i 30 veckor och riktar sig både mot den offentliga sektorn och det privata näringslivet. Projektet kommer att genomföra två utbildningar inriktade mot vård- och omsorg, en mot barnskötaryrket, en mot gods- och terminalbranschen samt en mot specialistyrken inom byggbranschen som exempelvis ställningsbyggare, takarbetare eller golvläggare.

– Förhoppningen är att projektdeltagarna efter utbildningens slut ska ha stärkt sin ställning på arbetsmarknaden, valt fortsatt yrkesutbildning eller fått förslag på arbete i branschen, säger projektledare Antonis Kassitas.

Det treåriga projektet Sänk Trösklarna finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) som bidrar med 5,2 miljoner kronor.