Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Stort engagemang och livliga diskussioner på medborgardialog om klimatet

30 Borlängebor träffades för samtal med miljönämndens politiker i en medborgardialog om den aktuella och viktiga klimatfrågan den 26 november.

Medborgardialogen är ett sätt att få in förslag och idéer från Borlängebor till arbetet med den nya miljöplanen som ska beskriva hur Borlänge ska nå miljömålen. Totalt var det 30 Borlängebor som deltog i medborgardialogen och de fick träffa lika många politiker och tjänstepersoner från Borlänge kommun.

– Det var diskussioner om att kommunen har en uppgift att gå före och inspirera i klimatfrågor och här ser jag att vi har en mycket viktig roll att fylla. Det kom också många idéer om vad kommunen kan göra för att minska klimatpåverkan, säger Elina Brodén (MP), miljönämndens ordförande.

I dialogen diskuterades kollektivtrafik, bil, cykel, odling, biogasproduktion, hållbar konsumtion, utveckling av solenergi, boende, sopor och återvinning, det vill säga områden där kommunen har en viktig roll och kan påverka klimatet både positivt och negativt som samhällsplanerare och producent av energi.

Borlängebornas egna utsläpp och områden som de själva har störst möjlighet att påverka sammanfattades i fem ”B:n”, bilen (personresor), biffen (livsmedel), bostaden (bygg och boende), beachen (flygresor) och byxan (kläder och skor).

– Det var bra samtal mellan Borlängebor och politiker, känslan efteråt var att många hade velat prata ännu mer. Vi ser fram emot fler diskussioner med Borlängebor när vi har ett utkast till miljöplan klart, säger Elina Brodén (MP), miljönämndens ordförande.

Den nya miljöplanen beräknas vara klar under hösten 2020.