Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ny detaljplan presenteras

För att möjliggöra en flytt av Högskolan till centrum så har en ny detaljplan tagits fram för Mimer 1, affärshuset Liljan.

Detaljplanen möjliggör att delar av byggnaden byggs på från dagens tillåtna 12 meter till 25 meter och då kan användas till skola och även inrymma andra centrumändamål såsom café och kontor.

- Detta är ett spännande och välkommet projekt som kommer kunna bidra med mer liv och rörelse i centrum, säger Ronny Beyer (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.