Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Nytt kvalitetsledningssystem ska göra det lätt att göra rätt

Ett nytt kvalitetsledningssystem inom sociala sektorn och individ- och familjeomsorgen ska förenkla samarbetet, leda till bättre hantering av avvikelser, synpunkter och klagomål.

Socialstyrelsen ställer krav på att verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS ska arbeta med kvalitetsledning för att på ett metodiskt sätt kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.

Verksamheterna inom sociala sektorn och individ- och familjeomsorgen i Borlänge kommun har under ett och ett halvt år arbetat med att ta fram nya riktlinjer, rutiner och ett nytt arbetssätt för att få till ett bättre och gemensamt kvalitetsledningssystem.

– I kommuner av den här storleken är det ovanligt att omsorg, hälso- och sjukvård och individ- och familjeomsorg arbetar så tätt tillsammans. Våra medarbetare har lärt sig mycket av varandra under projektets gång och har fått en ökad förståelse för andra yrkesgruppers utmaningar och behov, säger Anna Andersson, sektorchef i sociala sektorn.

Nu finns hjälpmedel och verktyg samlat på ett ställe på kommunens intranät för att medarbetare och chefer ska kunna arbeta med kvalitetshöjande aktiviteter för Borlängebon i sina verksamheter.

– Det ska bli lättare att göra rätt sak, vid rätt tillfälle och på rätt sätt genom att följa de riktlinjer och rutiner som finns samlade i kvalitetsledningssystemet. Syftet är att Borlängebon ska få insatser av god kvalitet och för att förebygga händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser, säger Anna Andersson, sektorchef i sociala sektorn.

– Under det här arbetet har våra medarbetare fokuserat på samsyn och Borlängebornas behov istället för att hindras av organisationsgränser, säger Tomas Ahlin, verksamhetschef, individ- och familjeomsorgen.

En ny digital tjänst där Borlängebor enkelt kan framföra synpunkter och klagomål på berörda verksamheter har också arbetats fram tillsammans med nya arbetssätt för att ta emot och följa upp avvikelsehantering.