Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Pedagogiska priset 2019

Med stort personligt engagemang och förmåga att fånga upp elever och skapa ett sammanhang för dem. Det är en av anledningarna till att läraren Susanna Mikaelsson får kommunens pedagogiska pris för 2019.

– Det känns jättebra. Det är verkligen en stor ära att få det här priset och det känns som att det är ett bevis på att man har gjort ett bra jobb också, säger Susanna Mikaelsson.  

Barn- och utbildningsnämnden delar ut pedagogiska priset 2019 med följande motivering:

”Susanna Mikaelsson tilldelas pedagogiska priset för sitt arbete i mottagningsklassen på Maserskolan. Susanna imponerar med sitt personliga engagemang, sin känsla för elevernas individuella behov och förutsättningar men också med hennes förmåga att fånga upp elever och skapa ett sammanhang för dem. I Susannas klassrum blir Borlänge kommuns värdegrund verklighet. I klassrummet finns hon där för att utmana och utveckla våra nya Borlängebor. Hon tar sig an utmaningar och skapar utrymme att både lyckas och lära. Relationen till eleverna är stark och förtroendefull. Hon visar enorm respekt för elevernas erfarenheter och upplevelser samtidigt som hon har höga förväntningar och ställer höga krav på eleverna. 

Susanna arbetar också nära sitt team med studiehandledare, vilka hon också utvecklar, utmanar och stöttar. Tillsammans ser dessa pedagoger möjligheter, de skapar meningsfulla sammanhang för eleverna och lägger grunden för en ökad måluppfyllelse. ”

Pedagogiska priset delas ut sedan 2011 till personal i kommunen som på ett betydande sätt har hjälpt barn och elevers utveckling och måluppfyllelse. Förutom utmärkelsen och äran vinner Susanna Mikaelsson 25 000 kronor som hon får ta emot på kommunfullmäktiges sammanträde den 11 februari.