Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Bokslut 2019 BUN

Barn- och utbildningsnämnden i Borlänge kommun visar ett preliminärt underskott i verksamheten för år 2019 på 43,8 miljoner kronor.

Under arbetet med Borlänge kommuns bokslut för år 2019 har det framkommit ett underskott i barn- och utbildningsnämndens driftverksamhet på 43,8 miljoner kronor. Underskottet har visats först i slutet av året och nu görs analyser för att få en klarare bild av orsakerna.

– Vad vi kan se nu så verkar det handla om för- och grundskolans personalkostnader som dragit iväg. Tyvärr har inte prognoserna under året visat detta. Det är allvarligt, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn.

– Jag är förstås mycket frustrerad över att en sådan här situation kan uppstå. Från politiskt håll har vi inte fått möjlighet att reagera på detta under året. En av mina käpphästar som politiker de senaste 15 åren är, och har varit, att ordning och reda i ekonomin är A och O, säger Monica Lundin (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.  

Nu kommer djupare analyser och utredningar att göras för att identifiera var och hur dessa ökade kostnader har kunnat uppstå. Analysarbetet sker i dialog med kommunens revisorer. Därefter kommer ett långsiktigt arbete påbörjas för att säkerställa en ekonomi i balans. Vilka åtgärder som kan krävas är därför för tidigt att säga.

- Vi kommer att se över hela ekonomistyrningen av för- och grundskolan och följa upp det ekonomiska utfallet mycket noga under 2020, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn.

- Nu tar vi på allvar tag i den här situationen. Vi måste alla kunna känna oss trygga och lita på våra processer för att kunna styra och leda verksamheten på bästa sätt. Samtidigt har vi höga ambitioner för Borlänges skolor och jag vet hur hårt medarbetarna jobbar för att skapa en bra verksamhet, trots att budgeten är tajt. Jag vill därför också passa på att skicka mitt djupaste tack till all skolpersonal i det här läget, säger Monica Lundin (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden har en total budget på 1,2 miljarder kronor.  

Borlänge kommuns fullständiga bokslut presenteras längre fram i vår.