Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ordföranden har ordet

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Bohman (S), berättar om några punkter från dagens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) förbereder kommunstyrelsens arbete och en fråga som diskuterades idag var bland annat Borlänge kommuns nya måltidspolicy. Den innebär bland annat att maten ska smaka bra, vara näringsriktig och miljösmart.

Dessutom diskuterades köp av aktier i Dala Vind AB.