Borlänge kommun

Mat och måltidsmiljö i fokus när Borlängebon fick tycka till

Omsorgsnämnden fokuserade på Borlängebor med hemtjänst och matlåda i sin första medborgardialog.

Under hösten 2019 genomförde omsorgsnämnden en medborgardialog i två delar – som en enkät och som en fysisk dialog i form av ett runda bordssamtal. Ämnet på medborgardialogen var mat och måltidsmiljö och omsorgsnämnden valde att låta de Borlängebor som har hemtjänst och matlåda få komma till tals i den här första medborgardialogen.

– Vi valde den här målgruppen för att få en ökad insikt i hur äldre personer med matlåda upplever sin mat och själva måltidsmiljön. Jag vill veta om det finns några förbättringsåtgärder som omsorgsnämnden kan driva för den här gruppen, säger Anita Nordström (S), omsorgsnämndens ordförande.

63 personer svarade på frågor som om hur mycket inflytande de har över vad de ska äta och om de vill ha sällskap när de äter. Över hälften av de som deltog gav högsta och näst högsta betyg på frågan om de har tillräckligt inflytande över vad de ska äta. Fyra personer svarade att de inte alls har tillräckligt inflytande över vad de ska äta.

På den fysiska medborgardialogen pratades det mycket om vilken typ av sällskap man vill ha under sina måltider. Några vill att hemtjänstpersonalen ska sitta ner och prata medans andra blev stressade av att någon tittar på dem när de äter. Under dialogen kom det fram att deltagarna överlag är nöjda med hur det fungerar kring maten och miljön vid måltiderna.

– Det är viktigt att vi är lyhörda och pratar med de som arbetar inom hemtjänsten och de som får hjälp av hemtjänsten. Att vi lyssnar in vad just den här personen behöver för att få en bra måltidsmiljö, säger Anita Nordström (S), omsorgsnämndens ordförande.

Omsorgsnämnden planerar nu att genomföra fler medborgardialoger inom andra områden.