Borlänge kommun

Nytt system för ansökan om skolskjuts

Inför kommande läsår införs ett nytt system för hanteringen av busskort och skolskjutsar. I april månad kommer vårdnadshavare till barn i grundskolan därmed att få ansöka om skolskjuts via en ny e-tjänst.

Våren 2020 kommer ett nytt ansökningsförfarande för skolskjuts (busskort) där vårdnadshavare gör ansökan via en e-tjänst. E-tjänsten kommer att finnas på kommunens webbplats i april månad och inloggning sker med Bank-ID. Det nya ansökningsförfarandet gäller för barn i grundskolan med undantag för elever i särskolan. Viktigt att notera är att ansökan måste göras även för barn som redan har skolskjuts.

Samtliga kommuner i Dalarna jobbar sedan en tid tillsammans med Dalatrafik för att effektivisera hanteringen av busskort och skolskjuts. Målsättningen med denna förändring är bland annat en bättre planerad busstrafik och därmed mindre miljöpåverkan samt sänkta kostnader.

Vårdnadshavare kommer i god tid innan ansökan ska göras att få mer information om hur det går till. Den som eventuellt har frågor redan nu kan skicka e-post till skolskjutsar@borlange.se.

På sidan "Skolskjuts" finns även information på andra språk