Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Distansundervisning i gymnasieskolor och vuxenutbildning

Från och med idag, onsdag 18 mars, införs distansundervisning för kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildning.

Regeringen har beslutat att starkt rekommendera samtliga Sveriges gymnasieskolor att övergå till distans- och fjärrundervisning. Elever i gymnasiet eller inom gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen ska inte gå till skolan tills vidare.

– Vi har ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Borlänge kommun följer regeringens rekommendationer. Jag hoppas nu att alla föräldrar tar sitt ansvar och håller sina barn hemma. Jag hoppas också att alla våra gymnasieelever tar detta på allvar och spenderar sin tid hemma med studier, säger Lena Hjort Hultqvist (S), gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Folkhälsomyndigheten menar att stängningen av de fysiska skolorna är en viktig del i att minska smittspridningen av Coronaviruset i Sverige. Det innebär att även skolmatsalarna kommer att vara stängda.

Elever och vårdnadshavare

Elever och vårdnadshavare har fått information om vad som gäller för den fortsatta veckan och får löpande information från sin skola, via Unikum, Teams eller e-post om vilka uppgifter de förväntas att göra.

– Det är mycket viktigt att alla våra elever tar ansvar för sitt lärande och för sin skolgång även när den nu sker på distans, säger John Steen, skolchef för Borlänge Gymnasieskola.

Planen framöver

Beslutet om distansundervisning i gymnasieskolan ger upphov till en rad frågor.

– Vi har för avsikt att under fredagen den 20 mars göra en tydligare uppdatering av vad som gäller nästa vecka, säger John Steen, skolchef för Borlänge Gymnasieskola.

Grundskolor och förskolor påverkas i nuläget inte av rekommendationen. Regeringen undersöker om man kan ta fram en ny lag som skulle göra det möjligt för regeringen att garantera omsorg för barn vars föräldrar har samhällsviktiga arbeten om vi hamnar i ett läge där grundskolor och förskolor skulle behöva stänga.

– Slutligen vill jag passa på att påminna er om vikten av att kontinuerligt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning, att hålla en god handhygien och att minska antalet sociala kontakter, i synnerhet med äldre, samt att hålla er hemma från alla former av sociala kontakter vid minsta symtom av influensa, säger John Steen, skolchef för Borlänge Gymnasieskola.