Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

"Vi jobbar i stab för att samordna åtgärder"

Sedan början av mars har Borlänge kommun jobbat i en stab. Det innebär att kommunen satt samman en grupp om arbetar med att hantera coronavirusets framfart.

Under en kris är det viktigt att försöka arbeta på samma sätt som vanligt, men i vissa lägen sätts en stab in för att stärka samordningen inom kommunen och med andra aktörer.

– Vi har dagliga genomgångar med representanter från olika verksamheter i kommunen för att skapa en lägesbild och ett underlag för beslutsfattare, säger Magnus Nyström, chef över enheten kommunskydd, som till vardags arbetar med olika säkerhetsfrågor.

I dagsläget ingår flera olika funktioner i staben, till exempel kommundirektör, kommunskydd, skola, vård och omsorg. Dessutom finns personer som arbetar med samband och logistik, analys och kommunikation, planering och genomförande.

– Framför allt handlar vårt uppdrag om att i nuläget kunna möta oroliga medarbetare och medborgare. Vi genomför olika åtgärder, som att säkra upp att det finns utrustning till all vårdpersonal, planering av bemanning i verksamheter som påverkas och informera om nya beslut och rekommendationer, berättar Magnus Nyström.

Deltar i regionala samordningsmöten

Borlänge kommun följer nationella riktlinjer om åtgärder från myndigheter. Borlängestaben har bland annat avstämningar med Länsstyrelsen i Dalarna, smittskyddsläkare på Region Dalarna, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att samordna behov, resurser och information.

Borlänge kommun uppdaterar information om coronaviruset på intranätet för medarbetare och på officiella webbsidan borlange.se.

Fakta

Stab – en arbetsgrupp som träffas varje dag och som går igenom dagsläget, vilken inriktning och vilka beslut som behöver tas, vilka åtgärder som ska genomföras och vilken kommunikation som behövs med olika grupper.

Lägesbild – en lägesbild visar hur händelsen ser ut vid ett visst tillfälle. Det är viktigt att alla i staben har samma bild av situationen eller händelser för att ta fram underlag med korrekt fakta till beslutsfattare.