Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Insatser för att stödja näringslivet i Borlänge

Spridningen av det nya coronaviruset gör att flera lokala företag drabbas och många vittnar om minskade intäkter. För att stödja företagen har Borlänge kommun fattat beslut om ett antal akuta åtgärder.

Det handlar bland annat om möjligheter till uppskov med betalningar, uppskjutna tillståndsbesök och tidigareläggning av uteserveringar. Insatserna har tagits fram i samarbete med Falu kommun.

– Det är viktigt att vi i kommunen gör vad vi kan för att bidra i den ansträngda situationen som råder. Vi vill såklart att företag ges en möjlighet att klara sig genom dessa tider, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Åtgärder

  • De företag som har problem att betala kommunala avgifter och fakturor kan ta kontakt med oss för att hitta en lösning i form av till exempel en avbetalningsplan. Det gäller fakturor från Borlänge kommun, Hushagen, Tunabyggen och Borlänge Energi
  • Kommunen och de kommunala bolagen Hushagen, Tunabyggen och Borlänge Energi kommer göra allt vi kan för att fakturor från leverantörer av varor och tjänster betalas så snabbt som möjligt
  • Företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden kan kontakta kommunen för bedömning om de går att skjuta upp
  • Utifrån situationen som råder intensifieras arbetet med kompetensförsörjningsinsatser mot företagen i kommunens regi
  • Pågående upphandlingar finns på kommunens webbsida borlange.se
  • Näringslivskontoret står redo för frågor och vägledning

– Glöm inte att vi finns, behöver ni hjälp med rådgivning så tveka inte att kontakta oss, säger Angelica Ekholm, näringslivschef i Borlänge kommun. Jag vill också rikta en uppmaning till alla Borlängebor att så gott det går under rådande omständigheter försöka stödja det lokala näringslivet.

Näringslivskontoret Borlänge i Borlänge når du på telefon 0243-740 00 eller
e-post naringlivskontoret@borlange.se

För dig som är företagare