Borlänge kommun

Copyright: PE Teknik & Arkitektur, Christoffer Grate, Arkitekt SAR/MSA. Bild: Erik Hjerdin

Soltorgsgymnasiet

Soltorgsgymnasiet kommer byggas ut och byggas om.

Projektet innefattar nyproduktion av en byggnad där de gamla modulerna stod med matsal på nedervåning och nya biologilokaler samt personalytor på övervåning. Det kommer även att ske ombyggnation i befintlig byggnad där gamla matsalen på bottenvåning kommer att göras om till ny teknikavdelning, övervåning kommer att inrymma bibliotek i nya lokaler och två nya teorisalar. Cafeterian kommer att flyttas och få ny plats i centralkapprummet.

Bygglov är inlämnat och rivning av de gamla modulerna är redan klart. Upphandling av entreprenör är nästa steg och när det är klart så kommer tidplan sättas, målet är att påbörja nyproduktionen hösten 2020.

På Borlänge kommuns hemsida går det att följa vad som händer i detta, samt andra pågående byggprojekt i Borlänge.
Adress till sidan: www.borlange.se/borlangevaxer Länk till annan webbplats.