Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Covid-19 inom omsorgen i Borlänge

Det finns en spridning av det nya coronaviruset i Borlänge kommun. Personer på äldreboenden eller som har hemtjänst har nu konstaterats smittade. Under onsdagen avled en person. ”Våra tankar går till de anhöriga” säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Antalet fall av covid-19 fortsätter öka i samhället. I Borlänge finns nu konstaterade fall på äldreboendena Hessegården och Kungsljuset, samt bland personer som har hemtjänst. Under onsdagen avled en person på ett boende till följd av covid-19 och underliggande sjukdom. Personen hade nyligen testats via Region Dalarnas smittskydd.

– Vi känner med de drabbade och deras närstående. Vi har varit förskonade från smitta under en tid, men nu sprids den mer allmänt i samhället och vi måste räkna med att inom kort ha coronaviruset i en stor del av kommunens verksamheter, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förstärkta rutiner för att hindra smittspridning

Borlänge kommun arbetar på många olika sätt med att begränsa smittspridningen. Inom omsorgen har noggranna hygienrutiner och användande av skyddsutrustning ytterst stor betydelse för att undvika smittspridning och samtidigt skydda sig själv. Kommunen har ett kontinuerligt, nära samarbete med Region Dalarnas smittskydd och följer deras råd.

Borlänge kommuns personal ska som alltid följa basala hygienrutiner, det vill säga handtvätt, handsprit, handskar och skyddsförkläde. Utöver det ska även visir användas vid kontakt med brukare som har influensaliknande symtom.

– Jag vill framhålla hur viktigt det är att vi följer rutinerna för att begränsa smittspridningen bland våra brukare och vår personal. Vi har i dagsläget säkrad tillgång av skyddsutrustning på våra boenden och påminner löpande om hur viktigt det är att vi alla följer de rutiner som finns, säger Anna Andersson, chef för sociala sektorn.

Skärpta besöksregler på boenden

För att i så stor utsträckning som möjligt begränsa risken för smittspridning bland äldre och utsatta inför Borlänge kommun skärpta besöksregler på kommunens alla särskilda boenden. Alla besök avråds bestämt. Finns det speciella skäl till besök ska det först stämmas av med sjuksköterska eller enhetschef per telefon. Vi uppmanar också starkt att följa Folkhälsomyndighetens råd att inte besöka någon som är över 70 år och andra riskgrupper.

– Vi förstår ju att närstående vill besöka sina anhöriga och vänner, men i den här situationen måste vi ta till alla medel vi kan. Däremot är det extra viktigt att vi visar omtanke genom att hålla kontakten på andra sätt, enklast genom att ringa, säger Anna Andersson, chef för sociala sektorn.

Oroliga anhöriga kan känna sig trygga med att de blir kontaktade om deras närstående blir sjuka eller får sjukdomssymtom.

– Utifrån rådande situation vill vi verkligen understryka att vi alltid kontaktar anhöriga om vi ser förändringar i måendet hos en boende, och det är självklart att vi hör vi oss direkt om någon visar symtom, säger Anna Andersson, chef för sociala sektorn.

Intensivt krisarbete i kommunen

Borlänge kommun arbetar intensivt för att anpassa verksamheten enligt den nationella och regionala inriktningen och för att mildra konsekvenserna av coronasmittan för Borlängeborna. Att säkerställa att viktiga verksamheter kan fortsätta fungera, trots personalfrånvaro, är nu mycket viktigt. Det görs bland annat genom att omfördela resurser mellan verksamheter, rekrytering av vikarier, ändrade arbetssätt och tätt samarbete mellan olika verksamheter och enheter.

– I och med att vi nu ser smittspridning i våra egna verksamheter går vårt krisarbete in i en ny fas. Vi har planerat för att detta kommer att ske och att den här situationen kommer att behöva hanteras många veckor framåt. Det sätter oss på prov och vi måste tänka i helt nya banor, men jag känner mig trygg med att vår organisation och våra fantastiska medarbetare kommer att klara det, säger Åsa Granat, kommundirektör.

På grund av patientsekretess kommer inga ytterligare uppgifter att lämnas om sjuka eller avlidna personer.

Länkar

Om coronaviruset i Borlänge kommun Länk till annan webbplats.