Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Behov av kunskap och erfarenheter i svåra tider - nu startas ett nätverk för krishjälp till Borlänges företag.

Spridningen av covid-19 gör att flera lokala företag drabbas och många vittnar om minskade intäkter, uteblivna ordrar och en osäkerhet om framtiden. Det är en tid där vi behöver komma samman och hjälpa varandra. Med ett kontaktnät bestående av personer med olika erfarenheter och spetskompetenser, vill näringslivskontoret se till att företag får hjälp under coronakrisen.

Många små och medelstora företag befinner sig i kritiskt läge just nu. Som företagare sliter man ofta med att själv jobba, sköta det administrativa samt försöka hålla huvudet kallt för att förstå hur, vad och vilka insatser som kan hjälpa företaget. För att stötta företagen i denna speciella situation så har Näringslivskontoret på Borlänge kommun anlitat en affärsrådgivare, för projektledning av krishjälp. Just nu byggs ett nätverk upp av erfarna personer, bland annat jurister, redovisningsekonomer, beteendevetare och företagare.

- Vi hoppas att många av dem vi tillfrågat vill hjälpa till med detta. Vi tror att det nätverk vi skapar har viktiga erfarenheter. Genom stöd, vägledning och konkreta råd hoppas vi att företagen får förutsättningar att ta bra beslut för sig och sin verksamhet, säger näringslivschef Angelica Ekholm.

Det finns ett behov av hjälp med en rad frågeställningar, till exempel; Vilka av de insatser regeringen satt in är mitt företag berättigade till? Hur ansöker vi om medel? Hur går en permittering till?

- Vi ser gärna att ännu fler ansluter sig till nätverket, kanske nyblivna pensionärer som sitter inne på mycket erfarenhet inom tidigare nämnda branscher. Givetvis finns digitala lösningar och telefon, så fysiska möten kan undvikas om det är önskvärt, fortsätter Angelica Ekholm.

Företagare i Borlänge som är i behov av hjälp kontaktar Näringslivskontoret på Borlänge kommun. Näringslivskontoret bokar in företagaren i ett fysiskt-, eller företrädesvis telefon/digitalt möte med en affärsrådgivare. En första analys görs av vilket behov företaget har och därefter kan olika personer i nätverket vara behjälpligt.

Näringslivskontoret Borlänge i Borlänge når du på telefon 0243-74 000 eller e-post naringlivskontoret@borlange.se. Vilket också är kontaktuppgifter om du vill vara en del av nätverket.