Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Avslutning för nyutbildade vård- och omsorgskandidater

Den första kullen av vård- och omsorgselever inom ramen för projektet Sänk Trösklarna hade den 7 april kursavslutning efter åtta månaders introduktionsutbildning.

Projekt Sänk Trösklarna har sedan september 2019 introduktionsutbildat 20 kandidater inom vård och omsorg. 16 av dessa har nu, från den 1 april, fått en ettårig introduktionsanställning på olika vård- och omsorgsenheter i Borlänge Kommun. Parallellt med anställningen läser de yrkessvenska med inriktning vård. Målet är att bli vårdbiträden.

Vinsten för både projektdeltagarna och kommunen är en fortsatt kompetensutveckling och ett långsiktigt arbete inom en bransch med brist på arbetskraft. Dessutom utgör kandidaterna en välbehövlig personalförstärkning redan nu. Med anledning av den försiktighet som måste iakttas i samband med coronaviruset finns risk för högre sjukfrånvaro än vanligt bland ordinarie personal. Kandidaterna får då en viktig funktion att fylla eftersom våra äldre samtidigt behöver lika mycket omsorg som vanligt.

– Jag är mycket glad och tacksam för de nyutbildade krafterna som kommer vården till del. Jag önskar dessa personer lycka till i sitt arbete och jag hoppas att många kommer till vuxenutbildningen för fortsatta studier till undersköterska, säger Lena Hjort (S), ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Sänk trösklarna, ett ESF-finansierat arbetsmarknadsprojekt

Sänk trösklarna är ett ESF-finansierat projekt som drivs av kommunens näringslivskontor och AME. Syftet med projektet är att matcha näringslivets behov med Borlängebor som har intresse för yrket och ett behov av att förbättra sin vardags- och yrkessvenska. Just nu pågår en barnskötarutbildning och ytterligare utbildningar är på gång inom branscher där den långsiktiga arbetskraftsbristen är stor. Alla utbildningar inom projektet är inriktade mot yrken som Arbetsförmedlingen har identifierat som bristyrken.

Genom utbildningsformen inom projektet får deltagarna ökade kunskaper om ett specifikt yrke samt om förhållanden på den svenska arbetsmarknaden. Dessutom får de möjlighet att både studera yrkessvenska och ordinarie SFI. Projektet fångar upp målgrupper som via utbildningarna får med sig kunskaper som långsiktigt ska föra deltagarna närmare egen försörjning.

Mer om projektet Sänk Trösklarna