Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Borlänge kommun intensifierar arbetet med riskanalyser

Borlänge kommun har sedan starten av Coronakrisen haft en löpande kontakt med fackliga företrädare kring arbetsmiljö och skyddsutrustning och genomfört en rad olika risk- och konsekvensanalyser.

Kommunal har under fredagen gått ut med information till sina skyddsombud i hela Sverige om arbetsmiljöåtgärder om inte tillgång till skyddsmasker inom vård- och omsorgsverksamhet kan tillgodoses.

Borlänge kommun har idag, med anledning av de centrala kraven på skyddsmask från Kommunal, haft dialog med Kommunals sektion i Borlänge, även med Arbetsmiljöverket och Sveriges Regioner och Kommuner (SKR).

I Borlänge kommun finns åtta särskilda boenden och 16 hemtjänstgrupper som kan beröras av detta. Dessutom kan verksamheter inom funktionshinderomsorgen och socialpsykiatrin att beröras, samt individ- och familjeomsorgen. Det gäller enheter med misstänkt eller konstaterad smitta.

Borlänge kommun kallar nu alla skyddsombud på enheter där misstänkt eller konstaterad smitta finns, till dialog för att gå igenom och uppdatera genomförda risk- och konsekvensanalyser. Särskilt fokus kommer läggas på frågan om skyddsutrustning. Vid mötena på respektive arbetsplats kommer skyddsombud, enhetschef och representant från HR delta. Dessa ska genomföras under kommande vecka.

Närmare instruktioner inför dialogerna kommer skickas ut i förväg.

Fredag den 24 april kommer sedan sektorsgemensam risk- och konsekvensanalyser för sociala sektorn att genomföras utifrån de underlag som tagits fram under veckan.