Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Uppgifter om covid-19 i kommunens verksamheter

I hela landet pågår just nu insamling av data för att få kunskap om hur covid-19 sprids och hur sjukvården belastas.

SCB redovisade i veckan antal rapporterade dödsfall totalt per kommun. Enligt den statistiken har Borlänge kommun haft betydligt fler dödsfall under perioden 21 mars till 10 april i år jämfört med samma period föregående två år och Borlänge ligger även högt jämfört med hela landet.

De Borlängebor som får vård och omsorg av kommunen omfattas av sekretess, det betyder att kommunen inte lämnar ut uppgifter om sjukdomstillstånd eller uppgifter om personliga förhållanden, som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

– Det är svårt att på ett värdigt sätt rapportera om dödsfall som siffror när man vet att bakom varje siffra finns en Borlängebo med familj och vänner i sorg, säger Anna Andersson, sektorchef sociala sektorn.

På senaste tiden har det förekommit många olika uppgifter på antalet smittade och avlidna i Borlänge, särskilt i sociala medier. För att få ett bra faktaunderlag och minska ryktesspridning har nu Borlänge kommun sammanställt de uppgifter som i dag finns avseende kommunens verksamheter och som är möjliga att presentera med hänsyn till sekretess.

Sammanställning av uppgifter inom kommunens verksamheter till och med 21 april 2020

  • Inom kommunens samtliga verksamheter (ej medarbetare) finns 82 personer med konstaterad eller misstänkt covid-19.
    - Av 1300 personer som har hemtjänst finns 26 personer med konstaterad och 13 personer med misstänkt smitta.
    - Inom äldreomsorgens särskilda boenden finns ca 440 boendeplatser och där finns 21 personer med konstaterad och 16 personer med misstänkt smitta.
    - Inom kommunens övriga verksamheter kopplat till socialtjänsten finns totalt 6 personer med konstaterad eller misstänkt smitta.

  • Inom hemtjänsten har 19 personer avlidit i misstänkt eller konstaterad smitta.
  • Inom äldreomsorgens särskilda boenden har 27 personer avlidit i misstänkt eller konstaterad smitta.

De uppgifter som Folkhälsomyndigheten ger när det gäller inkubationstid och sjukdomsförlopp indikerar att de första personerna som avled i covid-19 insjuknade redan i början av mars.

När Region Dalarnas kapacitet för testning ökar kommer antalet konstaterat smittade personer att öka. Det finns med stor sannolikhet betydligt fler fall än vad som har rapporterats, vilket gäller både för Borlänge, Sverige och resten av världen.

– Det är fullt förståeligt att Borlängebor och medarbetare känner oro för egen och andras säkerhet. Det är nu viktigare än någonsin att vi följer nationella riktlinjer och de anvisningar kring hygienrutiner och skyddsutrustning som smittskyddsenheten på Region Dalarna ger. Detta för att minska smittspridningen hos riskgrupper, säger Anna Andersson, sektorchef i sociala sektorn.

– Jag vill uppmana alla Borlängebor att vi fortsätter hjälpas åt att begränsa smittspridningen framförallt med omtanke om de personer som befinner sig i riskgrupper. Kom ihåg att hålla avstånd, tvätta händerna ofta med tvål och vatten, stanna hemma om du har minsta symtom på förkylning och undvik att besöka personer över 70 år men håll gärna kontakt på andra sätt, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.