Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande

Ordföranden har ordet

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Bohman (S), berättar om några punkter från dagens arbetsutskott och krisledningsnämnd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) förbereder kommunstyrelsens arbete och under dagen togs det bland annat beslut om priser för sjutton villatomter i Buskåker.

– Vi har också tagit fram förslag på tre planer som ska gå upp till kommunstyrelsen. Ett friluftsprogram, en vatten- och avfallsplan och en trafikstrategi. I trafikstrategin står det bland annat att vi ska fortsätta vara transportnav, hur vi ska höja trafiksäkerheten och hur vi ska stimulera så att fler går och cyklar, säger Jan Bohman (S).

Avdelning görs om till korttidsboende

Sedan den 2 april 2020 har Borlänge kommuns krisledningsnämnd varit aktiv. Krisledningsnämnden kan komma att ta över beslutanderätten i vissa frågor som i normala fall ligger på andra kommunala nämnder.

Efter dagens krisledningsnämnd har det bland annat beslutats att den tillfälliga avdelningen på Borlänge sjukhus inte kommer tas i bruk utan istället göras om till korttidsboende.