Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Fortsatt fokus på att begränsa smittspridningen

– Det är med försiktig optimism som jag tar del av veckans statistik på antalet nya smittade inom våra särskilda boenden. Det är för tidigt att dra några slutsatser efter bara en vecka men jag hoppas på att minskningen av antalet smittade är en ihållande trend, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sammanställning av uppgifter inom kommunens verksamheter till och med 27 april 2020

Förändring sedan förra veckan inom parentes efter den totala ackumulerade siffran.

 • Inom kommunens samtliga verksamheter (ej medarbetare) finns 96 personer med konstaterad eller misstänkt covid-19.

  - Av 1301 personer som har hemtjänst finns 31 (+5) personer med konstaterad och 20 (+7) personer med misstänkt smitta.

  - Inom äldreomsorgens särskilda boenden finns 437 boendeplatser och där finns 21 (+0) personer med konstaterad och 16 (+0) personer med misstänkt smitta.

  - Inom kommunens övriga verksamheter kopplat till socialtjänsten finns totalt 8 (+2) personer med konstaterad eller misstänkt smitta.
 • Inom hemtjänsten har 17 (+2) personer avlidit med konstaterad smitta.
 • Inom hemtjänsten har 4 (+0) personer avlidit med misstänkt smitta.
 • Inom äldreomsorgens särskilda boenden har 8 (+0) personer avlidit i konstaterad smitta.
 • Inom äldreomsorgens särskilda boenden har 19 (+0)personer avlidit med misstänkt smitta.

De uppgifter som Folkhälsomyndigheten ger när det gäller inkubationstid och sjukdomsförlopp indikerar att de första personerna som avled i covid-19 insjuknade redan i början av mars. Borlänge kommun avrådde besök på äldreboenden den 17 mars och det nationella besöksförbudet infördes 1 april.

Begränsa smittspridningen

– Vårt fokus ligger på våra äldre. I det arbetet utgår vi ifrån de riktlinjer och råd som Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna ger. Förutom hygienrutiner och skyddsutrustning ingår även den sociala distanseringen som har sina konsekvenser. Därför jobbar vi på olika sätt för att möjliggöra kontakt med anhöriga. Vi har bland annat Ipads på våra äldreboenden för att de boende ska kunna prata i bild med anhöriga, säger Anna Andersson, sektorchef på sociala sektorn.

Borlänge kommun arbetar med att säkra skyddsutrustning till medarbetare inom bland annat hemtjänsten och på våra boenden. Samordningen via myndigheter som Länsstyrelsen, Region Dalarna och Socialstyrelsen underlättar det fortsätta arbetet.

– Vi har kontakt med flera nya leverantörer av skyddsutrustning och vi har fått flera större leveranser av bland annat förkläden, munskydd och handskar. De kommande veckorna känner jag mig trygg med att vi har den skyddsutrustning som rekommenderas av regionen, säger Anna Andersson.