Borlänge kommun

Dalarnas energirådgivning ger effekter på samhällsnivå

Hälften av de rådsökande har genomfört en eller flera energieffektiviserande åtgärder efter kontakt med sina kommunala energi- och klimatrådgivare. Det visar en effektanalys gjord av Sweco på uppdrag av Energimyndigheten.

– Jättekul! Vi har inte haft detta på pränt tidigare men känt på oss att rådgivningen leder till åtgärder, säger Mattias Ahlstedt, Regional Utvecklingsledare på Region Dalarnas Energikontor.

Energi- och klimatrådgivningen har varit en viktig del av Sveriges energieffektiviseringsarbete i snart 40 år. Både allmän folkbildning och mera specifika rådgivningsinsatser har förekommit och privatpersoner, företag och organisationer har kunnat få hjälp med olika energifrågor exempelvis kring uppvärmning, egen elproduktion samt fordon och resval.

Viktigt med personlig rådgivning

Den nyligen avslutade effektanalysen visar att personlig rådgivning har stor betydelse när en rådsökande person står inför ett ekonomiskt beslut gällande investering för att öka energieffektivitet eller byta till förnybart.

Rådgivningstillfällen kring en specifik fråga kan ge den rådsökande ett helhetsperspektiv på sin energiförsörjning och energianvändning samt individuella förutsättningar. Analysen visar också att de rådsökande höjt sin kompetens för att bättre kunna upphandla nya lösningar för energieffektivisering och användning av förnybar energi.

Spara pengar främsta anledningen

– Senaste året har solel varit ett populärt ämne. Rådgivningen om solel har varit en ingång till andra energirelaterade saker hos den rådsökande. En bra ingång till en mer heltäckande rådgivning. Några rådsökande har hört av sig nu i efterhand och tackat för hjälpen, det känns jättebra att få veta att rådgivningen uppskattas av rådsökande, säger Fares Mustafa, energi- och klimatrådgivare i Borlänge.

De främsta anledningarna för att vända sig till en energi- och klimatrådgivare visar sig vara:

  • vilja att spara pengar
  • få en oberoende part som bekräftar det man kommit fram till på egen hand
  • kunna prata med en kunnig person som kan ge inspel till ens egen specifika situation

Koppling mellan rådgivning och ansökningar av solelsstöd

I en annan studie av effekter av insatsprojektet 2017 för solel (Alvar Palm, 2019) konstaterades att antalet ansökningar till solcellsstödet under projektet ökade markant i de kommuner som deltog. Genom att följa upp ansökningarna konstaterades att effekten stod sig även då ansökningar som inte ledde till bekräftad installation rensades bort. Slutsatsen som dras i studien är att insatserna ökade mängden solcellsinstallationer med cirka 30 procent i de kommuner som deltog jämfört med de kommuner som inte deltog.

Energi- och klimatrådgivningen

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Det finns energi- och klimatrådgivare i 284 av landets 290 kommuner.

Den som är intresserad av att få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivning kan antingen ringa sin kommuns växel eller söka upp kontaktuppgifterna på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Energimyndigheten, som tillsammans med de 15 regionala energikontoren samordnar arbetet för landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen samtidigt som insatserna bidrar till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder.

 

Kontakt

Borlänge kommuns servicecenter

Telefon: 0243 - 740 00

E-post: kommun@borlange.se