Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Meddelande från Tjärnaängsskolan

På grund av pågående saneringsarbete samt annat utredningsarbete efter branden på Tjärnaängsskolan så kommer skolan samt fritidshem att hålla stängt även tisdag 26/5. All verksamhet kommer att vara igång igen från onsdag 27/5 men till viss del i andra lokaler.

Följande gäller från onsdag 27/5:

F-klass:
Skolverksamhet i sina vanliga lokaler på Tjärnaängsskolan.
Gäller även fritids för F-klass.

Klass 1 och 2
Skolverksamhet i lokaler på Hagagymnasiet samt fritids på Tjärnaängskolan före och efter skoldagen. Skolans personal kommer att följa med fritidsbarnen till och från Hagagymnasiet.

Då Hagaskolan står tom pga. distansundervisning för gymnasieelever så använder vi dessa lokaler för skolverksamhet under pågående saneringsarbete.
Personal kommer att möta upp elever vid stora entrén.

Fritids för klass 1 och 2 kommer att vara på Tjärnaängskolan.

Information till elever och vårdnadshavare skickas även ut via Unikum.

Kontaktperson vid eventuella frågor:
Ulrika Forsell, skolchef
tel: 0243-74687