Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Extern översyn klar till följd av barn- och utbildningsnämndens underskott

Det finns en rad olika anledningar till barn- och utbildningsnämndens stora underskott under 2019. Det visar en granskning gjord av en extern revisionsbyrå. Nu pågår ett intensivt arbete för att få ekonomin i balans i alla för- och grundskolor.

Barn- och utbildningsnämnden tog den 21 februari beslut att ge revisionsbyrån KPMG i uppdrag att genomlysa bildningssektorns ekonomiprocesser, utifrån det stora underskott som uppstod sent under år 2019. Resultatet presenterades idag för nämnden och slutsatsen är att det finns flera olika förklaringar till hur underskottet har uppstått. På nämndens sammanträde i juni ska beslut tas om åtgärdsplan.

– Jag kan konstatera att det var nödvändigt att ta extern hjälp och jag är nöjd med att vi har fått resultat en månad tidigare än beräknat. Det ger nämnden mer tid att agera, säger Monica Lundin (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Flera åtgärder pågår redan:

  • Översyn av bemanning och andra verksamhetsanpassningar på för- och grundskolor
  • Översyn av ekonomiska system, verktyg och rapporter
  • Förtydligade kalkylregler för mer träffsäkra prognoser
  • Kartläggning av kompetensbehov inom sektorn
  • Särskilt stöd till berörda ekonomer och chefer för att skapa rätt förutsättningar
  • Tydligare kommunikation och rapportering mellan chefer, ekonomer och nämnd.

– Läget är allvarligt och kräver många åtgärder samtidigt. Jag har fått i uppdrag av nämnden att komplettera våra insatser utifrån KPMGs rekommendationer i en åtgärdsplan till junisammanträdet, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn.

Nu kommer både barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen få täta och fördjupade rapporter om det ekonomiska läget.

– Översynen visar på ett nuläge med många problem att lösa. Samtidigt blir jag ärligt talat frustrerad över att en del åtgärder, som skulle varit genomförda redan, fortfarande finns kvar. Därför blir det extra tydligt att vi behöver genomföra ett genomgripande åtgärds- och förändringsarbete så att vi på alla nivåer kan känna oss trygga och lita på våra processer. Rektor, skolchef likväl som nämndsledamöter behöver tillförlitliga system och processer för att kunna styra och leda verksamheten på bästa sätt. Nu ska vi få ordning på det här, säger Monica Lundin(L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.