Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Personal inom vård och omsorg antikroppstestas

Under denna vecka påbörjas antikroppstester på personal inom vård och omsorg i Borlänge kommun. Testerna är frivilliga och erbjuds dem som haft misstänkt covid-19 och inte testats tidigare eller som har testats negativt.

Från och med vecka 23 erbjuds personal inom vård och omsorg antikroppstester. Anställda som tidigare haft symtom som kan stämma med covid-19 och som inte tidigare testats, eller som testats negativt, erbjuds möjligheten. Alla provtagningarna sker på ordination av Region Dalarna och är frivilliga.

Fortsätta följa riktlinjer och rekommendationer

Folkhälsomyndigheten, med flera, bedömer att det är sannolikt att de som haft covid-19 har ett visst skydd mot ny smitta, men än så länge finns inte tillräcklig kunskap på området. Det är därför viktigt att också fortsatt vara mycket noga med användande av skyddsutrustning och att följa de basala hygienrutinerna.

- Det känns positivt att vi nu kan erbjuda det test som många har efterfrågat, men det är viktigt att påminna om att vi fortfarande ska följa alla riktlinjer och rekommendationer, oavsett vad testresultaten visar, säger Maria Granholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Borlänge kommun.