Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Var med och skapa ett permanent konstverk i Borlänge

”Poesi impuls” söker poetiskt innehåll och det innehållet skulle vi vilja att du bidrar med. Var med på plats den 8-9 juni.

I den satsning som nu görs på Borlänge stads närområden har turen kommit till gångtunneln som förbinder Paradisparken, intill Tjärna Ängar med Sportfältet. Gångtunneln kommer vi att kalla Paradistunneln.

Borlänge kommun och Borlänge Energi i samarbete med konstnären Aleksandra Stratimirovic som nu ska ge tunneln ett nytt liv genom färg, ljus och poesi. ”Poesi impuls” finner inspiration i den starka kopplingen till poesi och språk som finns i området och vill uttrycka den positiva mångkulturella andan som finns i Borlänge.

”Poesi impuls” är Aleksandra Stratimirovics vinnande förslag för konstnärlig gestaltning av Paradistunneln. Nu bjuds Borlängeborna in att vara med och tillsammans skapa de strofer som ska forma ljusverket.


OBS! Inställt 9/6 pga. risk för mycket trängsel.
Den 8-9 juni mellan klockan 12:00-16:00 kan du komma förbi "Paradistunneln"och skriva ner dina tankar i form av text eller poem direkt på uppsatta skrivtavlor. 6-10 ord är lagom. Borlänge energi kommer att vara på plats med en vattenbar och dela ut vattenflaskor till alla som deltar.

Stroferna som söks till ”Poesi impuls” är korta, men uttrycksfulla poesitexter. De strofer som väljs ut kommer sedan att översättas till olika språk och skriftspråk. Du kan finna inspiration i orden: Gemenskap, Tidsresa, Medskapande, Poesi, Helhet, Flöde, Inkludering.

Flödet av poetiska texter och rörelse av ljus kommer att möta de gående som närmar sig tunneln. Det kommer att bli ett dynamiskt ljusverk där ljusets rörelse och intensitet alstrar ett föränderligt och levande verk i ett poetiskt tempo.