Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Hur kan bra bli bättre? Nu får Borlängebor tycka till om ny miljöplan

Fasa ut det fossila och installera solceller på kommunens byggnader. Nu kan Borlängebor tycka till om den nya miljöplanen och miljöstrategin som är ute på remiss.

Borlänge kommun har nu lagt ut en ny miljöplan och miljöstrategi på remiss. Därmed har Borlängebor, fram till den sista september, möjlighet att komma med synpunkter på innehållet.

– Borlänge kommun har som mål att bli en av de bästa miljökommunerna i Sverige. För att nå dit behöver vi hjälp av Borlängeborna. Miljöplanen och miljöstrategin som nu är på remiss utgår delvis från synpunkter som framfördes när vi hade en medborgardialog om klimatfrågan i höstas. Det finns många goda idéer och initiativ där ute och vi tar tacksamt emot fler synpunkter på vad som behöver göras för miljön i Borlänge, säger Elina Brodén (MP), kommunalråd och ordförande i miljönämnden.

På god väg i miljöarbetet

Bra kan alltid bli bättre, men Borlänge har redan kommit en bra bit på väg mot målet att bli en av de bästa miljökommunerna i Sverige. I en ranking av miljöarbetet i landets 290 kommuner, gjord av tidskriften Aktuell Hållbarhet, kommer Borlänge på plats 39, vilket är bäst i Dalarna.

Den senaste tiden har Borlänge också uppmärksammats för flera olika insatser på miljöområdet, så som bäst i Dalarna på fossilfria fordon och Sveriges sjunde bivänligaste kommun. Kommunen har också nominerats till utmärkelsen årets mest hållbara skolmatskommun. (Se mer via länkar nedan.)

– Det känns jättekul att vårt miljöarbete uppmärksammas och att vi placerar oss bra i olika rankingar, men vi måste bli ännu bättre för att klara klimatmålet och bevara en bra miljö för framtida Borlängebor, säger Elina Brodén (MP), kommunalråd och ordförande i miljönämnden.

Den som vill läsa och eventuellt lämna synpunkter på den nya miljöplanen och miljöstrategin hittar den på borlange.se/miljoplan.

Vidare läsning och mer information

Bäst i Dalarna på fossilfria fordon

Borlänge kommun uppmärksammas i Miljöfordonsdiagnos 2020 som bäst i Dalarna på fossilfria fordon och är den kommun i landet som under 2019 bytt ut flest fordon (103 st) till gas.

https://www.bisnode.se/om-bisnode/om-oss/nyheter/miljofordonsdiagnos-2020/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årets mest hållbara skolmatskommun:

https://newsroom.notified.com/bergkvist-publishing/posts/pressreleases/arets-hallbara-skolmatskommun-2020-har-ar-nom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjunde bivänligaste kommun:

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/ny-rapport-topplista-over-sveriges-bi-vanligaste-kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FAKTA - Miljömål i strategisk plan

I strategisk plan för 2020-2023 är ett av verksamhetsmålen att

”Vi ska ha ett miljömässigt hållbart Borlänge så att vi lämnar över en bra miljö till framtidens generationer.”

Mer konkret innebär den målsättningen att:

Borlänge ska bli en av de bästa miljökommunerna i Sverige. En hållbar och attraktiv stad med hållbara transporter, en giftfri miljö samt närodlad, ekologisk och klimatsmart mat. Med höga naturvärden och biologisk mångfald värnar vi miljön och ökar livskvaliteten för Borlängeborna. [. . .] Vi ska ha fokus på höga miljökrav i upphandlingar, energi- och resurseffektivisering och utveckla produktionen av förnybar energi.

(Strategisk plan Borlänge kommun 2020-2023, s.17)