Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Nya småhustomter i Buskåker

I höst släpps 17 stycken nya småhustomter i Buskåker. Tomterna ligger söder om Stora Tuna kyrka intill Tunavägen och Hedvägen.

Tomterna säljs via tomtkön och storleken på tomterna är mellan 880 – 1 610 m2 och arbetet med områdets vägar och ledningar har påbörjats. Tillträde till tomterna beräknas ske i november 2020 och prislappen ligger mellan 350 000 - 625 000 kr beroende på tomtstorlek och läge.

– Borlänge är i behov av tomter där vi kan bygga egna hem. Här har vi en färdig plan där inga boenden ännu har byggts. Nu förnyar vi arbetet med att tillskapa nya bostäder på den redan planlagda marken, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande i Borlänge.

Mer information och regler för tomtkö