Borlänge kommun

Ordföranden har ordet

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Bohman (S), berättar om några punkter från dagens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) förbereder kommunstyrelsens arbete och under dagens diskuterades bland annat ett medborgarförslag om att bygga en rondell vid Domnarsvallen.

– Det förslaget har vi ställt oss bakom. Det är jättekul att se att det finns kloka medborgare i Borlänge som kommer med bra förslag, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.