Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Särskilt boende öppnar för inflytt

Under våren har kommunens äldreboenden inte tagit emot nya omsorgstagare, men nu öppnar de åter upp för inflytt enligt riktlinjer från Region Dalarna. De som får flytta in är personer som beviljats plats och som antingen har tillfrisknat från covid-19 eller som är symtomfria och där test inte påvisar någon smitta.

När kommunen nu öppnar upp för inflytt tas flera försiktighetsåtgärder vid för att minska risken för smittspridning. De som flyttar in kommer att testas för smitta någon dag innan flytt och om testet visar negativt får de flytta in men hålls isolerade tills ett andra test har genomförts som också visar negativt (ingen smitta påvisad).

Smittspårning

Om nya fall av smitta upptäcks på de särskilda boenden ska smittspårning genomföras för att kartlägga smittspridningen. Smittspårningen kommer att omfatta både omsorgstagare, all personal och anhöriga som varit i kontakt med den smittade. Arbetet med smittspårning sker i samarbete med Region Dalarna.