Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Borlänge kommuns avtal med Stiftelsen Fryshuset förlängs till den 31 december för att sedan avslutas

Fryshuset fick 2017 genom offentlig upphandling uppdraget att utveckla ungdomsverksamheten i Borlänge kommun och mötesplatsen Cozmoz Arena. Avtalet har snart pågått i tre år och Borlänge kommuns kultur- och fritidsnämnd har nu beslutat att avsluta avtalet den sista december 2020.

– Vi har nu utvärderat samarbetet med Fryshuset. Utvärderingen pekar på att de gjort ett bra jobb med ungdomar i Borlänge, men att det finns vissa delar i samarbetet som kunde ha fungerat bättre. Vi förlänger nu avtalet med 4 månader för att sedan avsluta avtalet sista december 2020, vilket hela nämnden är överens om. Vi har haft goda relationer med Fryshuset under processens gång och våra intentioner är nu att föra fortsatt dialog om hur vi avslutar samarbetet under goda former. Kommunen kommer fortsatt att ha ungdomsverksamhet, säger Maslah Omar (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

I den utvärdering som gjorts för att se om Fryshuset nått målen och förväntningarna som finns i avtalet mellan Fryshuset och Borlänge kommun från 2017 framkommer att majoriteten av de unga som svarat på enkäten uppskattar Fryshusets verksamhet. Genom utvärderingen har det även framkommit signaler om att samarbetet med andra aktörer som arbetar med Borlänges unga inte har fungerat på ett tillfredsställande sätt.

– Det har under dessa år varit lärorikt för båda parter. Nu går vi vidare för att hitta nya former för att arbeta med ungdomsmötesplatser i Borlänge, vi ska självfallet inte sluta jobba med ungdomskultur. Vi ska fortsätta utveckla den, säger Patric Hammar, kultur- och fritidschef.

Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsenheten i uppdrag att tillsammans med Borlänges unga se över vilka ungdomsmötesplatser ungdomarna i Borlänge har behov av. Den utredningen ska vara klar i sen höst.

I fastigheten där Fryshuset haft sin huvudsakliga verksamhet finns idag också Musikskolan, AME UNG (Café Frysen) och KAA (kommunala aktivitetsansvaret) som fortsätter sina verksamheter som vanligt. I lokalerna finns också många föreningar och aktörer, bland andra ABF och Studiefrämjandet som fortsätter sin verksamhet för ungdomar.