Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

På onsdag den 1 juli träder en ny, tillfällig lag i kraft. Lagen innebär att kommunen ansvarar för hela kedjan, från tillsyn till möjligheten att stänga en verksamhet om inte föreskrifterna för smittskyddsåtgärder gällande coronaviruset följs. Den nya lagen gäller till och med den 31 december 2020.

Sedan sommaren gjort entré har fler och fler valt att besöka restauranger, glassbarer och caféer och det har ibland rapporterats om trängsel och svårighet att hålla avstånd. För att förhindra spridning av coronaviruset på serveringsställen har regeringen beslutat om en ny, tillfällig lag som ger kommunen utökade möjligheter att varna eller stänga ned en verksamhet som inte följer föreskrifterna. Den tillfälliga lagen gäller från och med den 1 juli 2020 till årsskiftet.

Serveringsställets ansvar

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att trängsel undviks och att besökarna kan hålla ett säkert avstånd mellan varandra. I ansvaret ingår också att verksamheten är organiserad på ett sätt så att smittspridning bland besökare så lång som möjligt förhindras och att det finns rutiner för hur smittspridning ska förhindras.

- Det vilar ett stort ansvar på serveringsställena, men vi som besökare måste också bära vår del av ansvaret. Vi ska självklart njuta och ha trevligt, men också tänka på att hålla avstånd och ta hänsyn till varandra, säger Elina Brodén (MP), ordförande i miljönämnden i Borlänge kommun.

Enklare och tydligare

Genom att förflytta ansvaret från Region Dalarnas smittskyddsläkare till Borlänge kommun ska tillsynsprocessen och eventuella åtgärder bli enklare och tydligare.

- Eftersom vi redan tidigare gjort inspektioner av serveringsverksamheter i Borlänge har vi bra kunskap och insyn, så jag tror att den här lagen kommer att bidra till att det blir enklare både för oss och för de som driver verksamheterna. Skulle det uppkomma några frågor har vi alltid möjlighet att vända oss till smittskyddsläkaren, säger Elina Brodén (MP), ordförande i miljönämnden i Borlänge kommun.

Fakta

  • Den nya tillfälliga lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller serveringsställen.
  • Kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor pekats ut som ansvarig tillsynsmyndighet för den nya lagen. Det innebär att den kommunala nämnden både utför inspektioner och fattar beslut om att serveringsställen måste vidta åtgärder eller stänga.
  • Med serveringsställen avses en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består av att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället. Det spelar ingen roll om serveringsstället har serveringstillstånd för alkohol eller inte.
  • De inrättningar som inte serverar mat och dryck till allmänheten, utan enbart till en på förhand bestämd krets människor som deltar i en verksamhet som är knuten till inrättningen, till exempel personalrestauranger och skolmatsalar, omfattas inte av lagen. Inte heller verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället.
  • Lagen gäller till och med 31 december 2020.