Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Nytt polishus byggs i Borlänge

Polismyndigheten växer i hela Sverige och så även i Borlänge. Nu byggs ett nytt polishus.

Polisen behöver bygga ett nytt polishus i Borlänge då det befintliga polishuset inte lever upp till kommande krav. Det handlar dels om att det inte finns utrymme, men även att lokalerna inte är anpassade dagens polisverksamhet och arbetsmiljökrav. Det nya Polishuset kommer att byggas bakom Hagagymnasiet.

– Fram till 2024 ska Polismyndigheten ha drygt 38 000 medarbetare i hela landet och det påverkar även oss i Dalarna. Redan nu är vi för trångbodda i det befintliga polishuset och vi kommer att bli ännu fler under de kommande åren. Vår arbetsmiljö behöver bli bättre och vi måste anpassa våra lokaler till de krav som kommande års utveckling av polisverksamheten ställer. Därför är ett nytt polishus nödvändigt, säger Peter Karlsson, chef för polisområde Dalarna.

I samarbete med Borlänge kommun har Polismyndigheten letat efter en lämplig plats för att bygga ett nytt polishus. Platsen vid Hagagymnasiet ger polisen tillräckligt med utrymme för sin verksamhet samt att det är en fördel att snabbt komma ut på en huvudled (E16) för patruller, samtidigt som det är tillgängligt för allmänheten.

– Polismyndighetens satsning på ett nytt och större polishus i Borlänge gläder oss. Detta innebär mer poliser i Borlänge och att den flytt av polishuset, som vi oroat oss för, inte längre är aktuell. Platsen som polisen valt för det nya polishuset har en central placering och närhet till E16, vilket är en stor fördel för deras verksamhet, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Efter en förstudie och tid för anbudsgivning av hyresvärdar har valet fallit på Hemsö som Polismyndigheten anser är mest lämplig för uppgiften. Ett markansvisningsavtal har ingåtts mellan Borlänge kommun och hyresvärden.

Polishuset beräknas att stå klart under 2024, men det beror på en rad olika faktorer som kan förändra den tid det tar att bygga och flytta in verksamheten.

Frågor och svar finns på borlange.se/borlangevaxer