Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Nya fall av smitta inom äldreomsorgen

Efter några veckor utan smittade på Borlänge kommuns äldreboenden har det nu konstaterats sju nya fall. För att begränsa spridningen och hålla äldreboenden smittfria vårdas de smittade på en särskild covidavdelning på Nyhöjdens korttidsboende.

På Borlänge kommuns särskilda covidavdelning vårdas patienter som till exempel har sin hemvistelse på ett äldreboende, kommer från slutenvården eller det egna hemmet. Under de senaste dagarna har sju nya fall bekräftats och dessa personer har omgående flyttats till covidavdelningen på Nyhöjdens korttidsboende.

- Tack vare covidavdelningen kan vi hålla våra äldreboenden smittfria och samtidigt ge bra vård till de som insjuknat, säger Johanna Munters, verksamhetschef för särskilda boenden i Borlänge kommun.

På covidavdelningen har man vidtagit extra försiktighetsåtgärder. Det finns exempelvis inga gemensamhetsutrymmen och personalen på avdelningen arbetar bara där, inte på något annat boende och de patienter som vårdas återvänder till det ordinarie boendet utifrån Region Dalarnas riktlinjer.

- Att vi återigen har smitta i vår verksamhet visar hur föränderlig situationen är och hur viktigt det är att vi följer utvecklingen och aldrig slappnar av i vårt arbete för att begränsa smittan, säger Johanna Munters, verksamhetschef för särskilda boenden i Borlänge kommun.

Inom vård och omsorg jobbar man nu intensivt med smittspårning för att identifiera hur nya fall uppkommit och därmed begränsa ytterligare smittspridning. Man har också tagit höjd för att fler personer kan bli smittade och har därför utökat antalet platser på covidavdelningen.

- Pandemin är inte på långa vägar över, vi måste vara på tårna ett bra tag till. Jag vill passa på att uttrycka ett stort, stort tack till alla medarbetare som jobbar hårt ute i verksamheterna, säger Johanna Munters.