Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Visselblåsarfunktion på plats

Den som uppmärksammat eller misstänker oegentligheter inom Borlänge kommun kan från och med nu anmäla det genom en så kallad visselblåsarfunktion. År 2021 blir det obligatoriskt för alla kommuner och regioner att ha visselblåsarfunktioner.

Som ett led i kommunens eget arbete med internkontroll gjordes det under 2019 en granskning av Borlänge kommuns korruptionsförebyggande arbete. Granskningen resulterade i förslag på åtgärder för att stärka antikorruptionsarbetet. Internutbildning, översyn av riktlinjer samt införande av en visselblåsarfunktion är några åtgärder som föreslogs. Att ha en visselblåsarfunktion blir också obligatoriskt för alla kommuner och regioner från år 2021, enligt ett nytt EU-direktiv.

Mot den bakgrunden öppnar Borlänge kommun nu en visselblåsarfunktion i form av en e-tjänst. Via e-tjänsten kan den som misstänker oegentligheter inom kommunens organisation göra en anmälan. En oegentlighet kan exempelvis vara en muta, bedrägeri, stöld eller jäv. Det skulle också kunna handla om lagbrott eller situationer där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning.

– Visselblåsarfunktionen blir en del av vårt interna kontrollsystem. Den ska göra det enklare både för medarbetare och Borlängebor att anmäla eventuella oegentligheter, säger kommundirektör Åsa Granat.

Funktionen blir ett komplement till andra sätt att lämna synpunkter. Tanken är att den ska användas när misstanken rör en person som har en ledande ställning eller nyckelposition inom Borlänge kommun. Till dessa räknas exempelvis förtroendevalda politiker, högre chefer och personer som ansvarar för stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner.

– Borlängebon ska kunna känna sig trygg med och ha förtroende för vårt arbete. Det är därför viktigt att saker och ting går rätt till. Om oegentligheter förekommer vill vi veta det så att vi kan göra något åt problemet. Vi ska förtjäna förtroendet vi får, säger Åsa Granat.

Så anmäler du ett visselblåsarärende

Visselblåsarfunktionen kan nås både från kommunens intranät och externa webbplats. Som Borlängebo kan du även ringa till kommunens servicecenter om du behöver hjälp med att fylla i e-tjänsten. Den som gör anmälan får vara anonym, men hanteringen underlättas om man lämnar sina kontaktuppgifter.

Mer om visselblåsarfunktionen och länk till e-tjänst

Har du mer allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhet eller liknande?

Om du som medarbetare inte tycker det känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända sig direkt till din HR-funktion eller någon facklig företrädare.

Som Borlängebo kan du lämna dina synpunkter till chefen för den verksamhet dina synpunkter berör, eller genom att kontakta servicecenter.