Borlänge kommun

Anställda inom äldreomsorgen erbjuds studera till undersköterska på arbetstid

Två glada nyheter presenteras idag. Vårdbiträden som är tillsvidareanställda eller har LAS-företräde kan nu ansöka om att utbilda sig till undersköterska på betald arbetstid. Dessutom väntas nyanställningar inom äldreomsorgen.

Det är genom regeringens satsning Äldreomsorgslyftet som Borlänge kommun kan erbjuda denna förmånliga utbildningsmöjlighet. Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg. Under år 2020-2021 kommer staten att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier.

- Vi är stolta över att vi genom samtal med parterna SKR och Kommunal samt regeringen har fått till ett förtydligande om hur omsorgslyftet kan användas. Genom en lokal överenskommelse med Kommunal kan vi nu erbjuda 33 av våra anställda den här förmånliga utbildningen. Utöver detta så anställer vi minst 10 undersköterskor, självklart på heltid. Detta är facklig politisk samverkan när den är som bäst, säger Mari Jonsson (S), arbetsgivarutskottets ordförande.

Borlänge kommun har tilldelats 2,3 miljoner kronor av det statliga bidraget för 2020 och bidraget kommer att finansiera kostnader så att 33 medarbetare i kommunen kan påbörja utbildning till undersköterska hösten 2020.

Borlänge kommun kommer också att anställa minst tio nya undersköterskor för att jobba inom äldreomsorgen. Anställningarna är heltidsanställningar och kommer att göras i två etapper fram till 1 januari 2021.

- I spåren av Covid-19 vet vi att kompetens är viktigt och det här kommer att innebära en kompetenshöjning för oss, säger Mari Jonsson (S), arbetsgivarutskottets ordförande.

Undersköterskeutbildningen levereras av utbildningsanordnare Astar genom vuxenutbildningen i Borlänge kommun. Planerad kursstart är den 14 september. Sista ansökningsdag är därför redan den 30 augusti.

- Kommunal är glada över att dialogen med regeringen och SKR gav utdelning. Vi har haft en bra dialog med kommunen och varit överens om att ett förtydligande behövdes. Vi lever fortfarande i en pandemi och ser därför positivt att fler av våra medlemmar får utökad kompetens. Vi ser fram emot fortsatta dialoger med kommunen, säger Elisabeth Halvar, Kommunal.

Mari Johnsson och Elisbeth Halvar

Mari Jonsson (S), arbetsgivarutskottets ordförande och Elisbeth Halvar, Kommunal.