Borlänge kommun

Borlänge kommun följer Smittskydd Dalarnas beslut om upphävande av besöksrestriktioner

Borlänge kommun tar från och med idag bort besöksrestriktionerna för besök på kommunens äldreboenden. Vi uppmanar samtidigt anhöriga att följa våra instruktioner så att man även fortsättningsvis kan besöka sina närstående på ett säkert sätt.

Då Dalarna i nuläget har en långsam ökning av smittspridning som inte skiljer sig från resten av landet meddelade Region Dalarna idag att man tar bort den tidigare rekommendationen om besöksrestriktioner på länets särskilda boenden. Borlänge kommun följer beslutet och har utvärderat de lokala förutsättningarna till säkra besök och har utifrån det tagit fram rutiner för hur risken för smittspridning ska minimeras.

Det är av största vikt att alla fortfarande tar ett eget ansvar för att stoppa smittspridning genom att:

  • Stanna hemma vid minsta symptom som kan tyda på covid-19.
  • Genomföra besök om möjligt utomhus.
  • Följa rekommendationerna om fysiskt avstånd.
  • Tvätta händerna ofta och noga.

– Borlänge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning. Vi vädjar fortfarande till anhöriga att så långt det är möjligt besöka sina närstående på ett säkert sätt – när vädret tillåter förslagsvis utomhus. Vi fortsätter givetvis också att erbjuda videosamtal, säger Anna Andersson, sektorchef sociala sektorn.

Är det besöksförbud på Borlänge kommuns äldreboenden

Nej det är inte besöksförbud på Borlänge kommuns äldreboenden. Vi har rutiner för hur risk för smittspridning ska minimeras vid besök.

Hur gör jag om jag vill besöka en person på ett äldreboende?

Följande gäller för alla besök inomhus:

  • Besökare ska höra av sig till enheten och föranmäla besök.
  • Besökare kommer att mötas vid entrén av personal och bli informerade om hur besöket går till.
  • Det är viktigt att alla besökare är fullt friska och håller avstånd.