Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Utmaningarna ska mötas med målinriktat arbete

Idag publicerade Lärarförbundet sin årliga ranking som mäter tio olika delar inom skolan i syfte att utse bästa skolkommunen. Placeringarna är lika många som antalet kommuner, det vill säga 290 och Borlänge kommun rankas i år som 288.
– Det är riktigt tungt att vi ligger så långt ner i rankingen, men vi har en plan för hur vi ska ta oss uppåt och framåt, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Barn- och utbildningsnämnden har i Borlänge kommuns strategiska plan medvetet satt ett högt mål för skolverksamheten; ”Vi ska ha en skola i världsklass, med fokus på kunskap och arbetsro, så att alla når sina mål och kan välja sin egen framtid.”

– Det är ett högt satt mål och jag kan förstå att det nästan låter som en utopi, men jag är å andra sidan helt övertygad om att vi kan ta oss dit på lång sikt, bara vi tror på oss själva och följer den plan vi har, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Satsa och investera

Borlänge kommuns skolor har utmaningar som behöver mötas kraftfullt. En av utmaningarna, som också återspeglas i Lärarförbundets ranking, är ekonomin, där både politiker och tjänstemän jobbar hårt för att komma i balans redan nästa år.

– Det har varit och är riktigt tufft att komma till rätta med de orsaker som ligger till grund för underskottet vi tampas med. Men att få ordning och reda i ekonomin är oerhört viktigt för att vi ska kunna satsa och investera långsiktigt istället för att släcka ekonomiska bränder, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Lika förutsättningar

En annan betydande utmaning är segregationen, som har stor betydelse för skolverksamheten och för varje enskild elev och dess familj. I det sammanhanget ser man nu över resursfördelningarna för att nå en högre jämlikhet i förskola och skola.

– Det ska inte spela någon roll i vilken skola man går, det ska vara så lika förutsättningar som möjligt och därför säkerställer vi nu hur vi ska fördela resurser mellan skolorna på bästa sätt. Det pågår också ett omfattande arbete när det gäller skolornas lokalisering, där vår ambition är att öka likvärdigheten, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Kvalitet i undervisningen

”En skola i världsklass” pekar framför allt på kvaliteten i undervisningen. Kvaliteten är i sin tur beroende av behöriga lärare som trivs i sitt uppdrag och som har möjlighet att utvecklas.

– Där är vi på rätt väg, något som också syns i rankingen, vi får förhöjda poäng för antalet behöriga lärare, säger Monica Lundin (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Utvecklingsmöjligheter för lärare

Borlänge kommun satsar på att ta emot lärarstudenter och var också en av de första kommunerna i landet som kunde erbjuda arbetsintegrerade lärarutbildningar. För att med kvalitet kunna stötta elever i sin utveckling och måluppfyllelse behöver alla skolor ha tillgång till specialpedagoger eller speciallärare. I en särskild satsning utbildar sig just nu 19 lärare till specialpedagog eller speciallärare. Dessutom utbildar kommunen, tillsammans med 2047 Science Center, processtödjare som ska ha ett särskilt ansvar för den digitala utvecklingen på förskolor och skolor.

– Jag vill att våra lärare ska ha goda utvecklingsmöjligheter samtidigt som den sammanlagda kompetensen i skolan ökar, det är en av de viktigaste nycklarna för att nå målet, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Trygghet, studiero och stöd

Barnen och elevernas utvecklingsmöjligheter är beroende av behöriga lärare, trygghet, studiero och stöd. På varje förskole- och skolenhet pågår just nu ett systematiskt kvalitetsarbete för att synliggöra framgångsrika processer, utvecklingsområden och fånga upp elever i behov av särskilt stöd.

– Vi behöver vara följsamma och så långt det är möjligt anpassa undervisningen till de behov som finns i våra barngrupper och i klassrummen. Därför har rektorer och personal ett uppdrag att kontinuerligt kartlägga och följa upp kvaliteten på sin enhet, vilket rapporteras till nämnden, så att organisationen kan arbeta med förändringar och satsningar som möter upp behoven. Vi har också politiskt beslutat om att riktlinjer för trygghet och studiero ska tas fram där en mobilfri skola blir verklighet i alla våra skolor från och med årsskiftet säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Tillit och högt ställda förväntningar

– Jag kan förstå att det finns de som tycker att ”En skola i världsklass” är svårt att nå, men det är en tydlig riktning och det är vad som behövs för att vi ska kunna nå den förändring som behövs. För politikens del krävs det att vi vågar ta djärva beslut, har koll på pengarna och gör nödvändiga satsningar. Det handlar också om att ha tillit och högt ställda förväntningar på elever, skolchefer, rektorer, lärare och övriga medarbetare, något jag verkligen har med tanke på den kapacitet, beslutsamhet och professionalitet jag hela tiden möter i verksamheterna, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Lärarförbundets ranking, bästa skolkommun

Rankingen, Årets bästa skolkommun, baseras på ett så kallat indexbaserat underlag. Det innebär att varje kommun dels får en rankingplacering och dels ett individuellt indexvärde. Det värdet gör det möjligt för kommunen att följa sin utveckling oberoende av hur det går för andra kommuner och samtidigt jämför sig med andra.

Kriterier som ingår i rankingen:

  • Resurser till undervisningen
  • Utbildade lärare
  • Lärartäthet
  • Friska lärare
  • Lärarlöner
  • Kommunen som huvudman
  • Andel barn i förskola
  • Meritvärde årskurs 9
  • Andel godkända elever
  • Fullföljd gymnasieutbildning inom tre år