Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ett fall av covid-19 inom äldreomsorgen

Ett fall av covid-19 har konstaterats på Åkershem, ett av Borlänge kommuns äldreboenden.

Personen med konstaterad smitta har flyttats till kommunens speciella covid-avdelning. Där vårdas boende på ett säkert sätt och medarbetare på avdelningen arbetar inte på något annat boende.

– Tack vare covid-avdelningen kan vi hålla våra äldreboenden smittfria och samtidigt ge bra vård till de som insjuknat, säger Pernilla Söderlund, chef för sociala sektorn.

Viktigt att följa råd och riktlinjer

Borlänge kommuns vård och omsorg jobbar intensivt med smittspårning för att begränsa ytterligare smittspridning.

– Vi ser att smittan ökar i samhället och nu har vi ett fall på ett av våra särskilda boenden igen. Pandemin är inte över och det är oerhört viktigt att vi följer de råd och riktlinjer som finns säger Pernilla Söderlund, chef för sociala sektorn.

Berörd personal och anhöriga kommer att informeras.