Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Skärpta allmänna råd i Dalarna

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Dalarnas smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa de allmänna råden i länet från och med den 12 november.

Råden innebär i stora drag att avstå fysisk kontakt med människor utanför det egna hemmet, avstå från inomhusmiljöer där trängsel kan uppstå och att jobba hemifrån så långt det är möjligt.

De skärpta råden för Dalarna gäller från och med torsdag den 12 november till och med den 13 december 2020, men kan förlängas. Alla boende och besökare i länet behöver ta ansvar för att hålla avstånd och minska trängsel.

De skärpta råden

  • Avstå från att göra onödiga resor både inom och utom regionen. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

  • Avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Undantag är idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare, som kan genomföras.

  • Undvik fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med. Det innebär att man ska avstå från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivare bör uppmana personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, samt erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Kom också ihåg att fortsätta följa de allmänna råden

Frågor och svar om skärpta allmänna råden i Dalarna,  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Region Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokala allmänna råd, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtta personer vid allmänna sammankomster

Uppdatering 24 november. Länsstyrelsen i Dalarna har efter dialog med länets smittskyddsläkare fattat ett lokalt beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. Länsstyrelsen i Dalarnas län sänker därmed antalet från 50 till åtta. Det innebär att man får vara som flest åtta personer även vid sittande publik. Beslutet gäller från och med den 24 november och gäller tills vidare.

Regeringens undantag att man får vara 20 personer vid begravning påverkas inte av dagens beslut.

Beslut om antal deltagare vid allmänna sammankomster i Dalarna, Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borlänge kommuns verksamheter

Verksamheter ställer om eller stänger på grund av de skärpta allmänna råden. Verksamheter som håller öppet fortsätter att arbeta för att besökare ska kunna hålla avstånd.

Så påverkas kommunens verksamheter