Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ordföranden har ordet

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Bohman (S), berättar om några punkter från dagens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) förbereder kommunstyrelsens arbete och under dagen togs bland annat beslutet för nästa års nämndplan, det vill säga vad kommunens nämnder ska ägna sig åt under kommande år. Dessutom togs beslutet att ställa sig bakom en ny jobbsatsning.

– Vi vill satsa 10 miljoner kronor så att personer som idag har försörjningsstöd ska gå från ett passivt bidragsberoende till att börja studera eller komma ut i arbetslivet, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.