Borlänge kommun

Gylle skola stängd på grund av brand

Gylle skolas samtliga verksamheter håller stängt måndag den 30 november på grund av brand i delar av skolbyggnaden.

Stängningen gäller så väl skola som fritidsverksamhet. Vårdnadshavare kommer att få mer information under måndagen när vi vet mer om brandens omfattning och hur saneringsarbetet planeras.