Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Det ska kommunstyrelsen arbeta med nästa år

Nu är inriktningen klar för kommunstyrelsen 2021.

Syftet med nämndplanen är att förtydliga inriktningen och beskriva vad nämnden ska arbeta med det kommande året utifrån fullmäktiges uppdrag. Nämndplanen beskriver också hur arbetet ska gå till för att nå målen i den strategiska planen.

– Kommunstyrelsens nämndplan blir bara bättre och bättre för varje år. Vi har tagit fram ett antal indikatorer som vi noggrant följer. Kommunstyrelsen fick också stora sparbeting i det ekonomiska åtgärdspaket som togs fram av majoriteten under hösten. Där har förändringar gjorts inom bland annat sektorn verksamhetsstöd med minskat antal tjänster. Vi måste fortsatt jobba för att få ihop driftsresultatet, som alltför länge gått med underskott, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

De tio verksamhetsmålen i den strategiska planen har på olika sätt bäring för kommunstyrelsen. Utöver det ekonomiska målet är fem mål av särskild betydelse, som handlar om näringsliv, digitalisering, segregation, trygghet och kommunen som attraktiv arbetsgivare.

– Alla som kan jobba ska jobba. Det är bra för individen och hela samhället. Det finns inget som integrerar så bra som ett första arbete och inget som gör så stor skillnad i plånboken och därmed vår gemensamma välfärd som ett arbete, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ambitionen är att vara Sveriges byggvänligaste kommun och det blir fortsatt viktigt att tillsammans med företagen och högskolan utveckla centrum. Fler prioriteringar är exempelvis den digitala utvecklingen i kommunen.

– Jag är särskilt nöjd över några av våra indikatorer. Exempelvis indikatorerna som rör anställda i kommunen, där andelen tillfälligt anställd personal, heltidsarbetande och medarbetare i kompetensomställning mäts. De flesta medarbetarna har tagit stora kliv när det kommer till digital kompetens och jag tror vi har kvalité, arbetsmiljö och ekonomi att vinna på om vi blir mer digitala. En modern kommun är en digital kommun, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamhet, utveckling och ekonomiska ställning. Arbetet bedrivs genom två utskott: arbetsutskottet och utskottet för social hållbarhet. Som ett led i att ytterligare sänka kostnaderna för politiken läggs arbetsgivarutskottet ned och ersätts av en arbetsgivardelegat.

Utifrån den så kallade uppsiktsplikten leder och samordnar kommunstyrelsen den kommunala förvaltningen och har uppsikt över övriga nämnder (gäller även gemensamma nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund). Kommunstyrelsen har även ett uppdrag som facknämnd inom de områden som anges i reglementet. Kommunstyrelsens nämndplan jämställs med övriga nämndplaner.