Borlänge kommun

Saneringsarbete påbörjat efter branden på Gylle skola

Efter den brand som utbröt i en byggnad på Gylle skola under söndagen den 29 november pågår nu saneringsarbete.

Distansundervisningen pågår tillsvidare för elever i årskurs 7-9, information om detta har gått ut till berörda via Unikum. Nu prioriteras att ta hand om det som inte förstörts i branden och nästa steg blir att påbörja återställande av brandskadade lokaler. När verksamheten kan flytta in i lokalerna igen går det inte att säga i nuläget.

Det pågående projektet med att bygga nya Gylle skola påverkas inte av branden, utan fortsätter enligt plan.