Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Dialoger kring Hagagymnasiet och Forssaklackskolan

För ett par veckor sen kom nyheten om att Hagagymnasiet föreslås flytta till Högskolan Dalarnas lokaler och därefter Forssaklackskolan till Hagagymnasiet. Nu startar dialogerna kring förslaget och först ut är Borlängeborna, som ges möjlighet att säga vad de tycker.

Den politiska majoriteten har efterfrågat en långsiktig plan för skollokaler som täcker det ökade antalet elever i kombination med behovet av pedagogiskt fördelaktiga lokaler, god arbetsmiljö och likvärdiga skolor. I veckan presenterade professionen ett förslag, där man som ett första steg föreslår att Hagagymnasiet flyttar till Högskolan Dalarnas lokaler samt att Forssaklackskolan flyttar in i Hagagymnasiets lokaler.

- Det är ett förslag som är tillräckligt bra för att vi politiker ska gå vidare, först och främst genom dialoger med berörda medarbetare, Borlängeborna och oppositionen, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utökad dialog

Flertalet lösningar har övervägts och analyserats i det utredningsarbete som bildningssektorn genomfört tillsammans med kommunfastigheter samt plan- och markkontoret. Under tiden har dialog förts med de rektorer som skulle kunna komma att beröras av förändringar i sin verksamhet. När det nu finns ett konkret förslag vill både tjänstemän och förtroendevalda utöka dialogen, så att också berörda medarbetare ges möjlighet att uttrycka sina åsikter.

- I de avvägningar som behöver göras i det fortsatta arbetet är dialogen med medarbetare och rektorer oerhört viktiga, eftersom deras kompetens och erfarenhet kommer att vara vägledande i många sammanhang, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn.

Dialog med Borlängeborna

Skolledningen har redan haft den första av många dialoger med medarbetarna på Forssaklackskolan och Hagagymnasiet. Nu står Borlängeborna på tur.

- Frågor som berör skolan skapar engagemang hos många, inte minst Borlängeborna. Det engagemanget vill vi fånga upp och vi bjuder till att börja med in till dialog i mitten av december, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Digital dialog den 17 december klockan 17.00-18.30

Borlängebor och intresserade inbjuds till en digital dialog om föreslagna för ändringar för Hagagymnasiet, Introduktionsprogrammen och Forssaklackskolan. Medverkar under dialogen gör:
Jan Bohman (S), ordförande, kommunstyrelsen
Monica Lundin (L), ordförande, barn- utbildningsnämnden
Lena Hjort (S), ordförande, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Information och länk för deltagande i dialogen Öppnas i nytt fönster.