Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ordföranden har ordet

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Bohman (S), berättar om några punkter från dagens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) förbereder kommunstyrelsens arbete och under dagens möte var det bland annat budget och ekonomi som stod i fokus.

– Ekonomin är kraftfullt förbättrad. Vi har en prognos på ett överskott på 55,5 miljoner. Driftresultatet som vi brukar prata mycket om har förbättrats med 27 miljoner. Så om det här håller i sig kommer vi ha ett mycket stabilt ekonomiskt resultat, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.