Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Målet är en förbättrad vård- och omsorg

Borlänge kommun har skickat in en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan gäller hanteringen av hälso- och sjukvård i samband med smittspridningen av covid-19 på äldreboenden i kommunen.

Målet med anmälan till IVO är att synliggöra och åtgärda brister, för att få en så korrekt bild som möjligt av hur kommunen agerat i hälso- och sjukvårdsärenden inom äldreomsorgen under våren. I Borlänges fall handlar anmälan bland annat om hanteringen av skyddsutrustning, provtagning, dokumentation och om vårdtagare har fått rätt sjukvårdsinsatser.

– Om IVO bedömer att vi gjort något fel är det viktigt att få reda på det och vad vi borde gjort annorlunda så att vi kan dra lärdomar inför framtiden. Under pandemin har vi steg för steg lärt oss mer om hur smittspridningen av covid-19 fungerar. Idag står vi rustade på ett helt annat sätt än i våras, säger Pernilla Söderlund, chef för sociala sektorn.

Det vi vet i dag är att vi fick in smittan väldigt tidigt på våra särskilda boenden, redan innan Folkhälsomyndigheten hade kommit med några restriktioner. Det globala kunskapsläget såväl som vår egen kunskap om det nya viruset, kännedomen om sjukdomens symtom, smittvägar och förlopp ser helt annorlunda ut idag än det gjorde tidigt i våras. Just nu genomförs ett antal utredningar kring hur vi hanterat pandemin, där vi hoppas kunna få svar. Utredningen ska också ge underlag för beslut om åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar på nytt.

Anmälan till IVO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om lex Maria

Patientsäkerhetslagen innehåller bland annat bestämmelser om hälso- och sjukvårdens skyldighet att rapportera och anmäla allvarlig skada eller sjukdom som en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, i samband med hälso- och sjukvård.

Syftet med lex Maria är att få en objektiv utredning av en inträffad allvarlig skada eller risk för skada, för att kunna förebygga att liknade händelser inträffar igen.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg (IVO)