Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Mobilfri skola för ökad trygghet och studiero

När vårterminen 2021 börjar efter jullovet gäller de nya riktlinjerna för trygghet och studiero som barn- och utbildningsnämnden i Borlänge kommun fattat beslut om.

Den 25 november beslutade barn- och utbildningsnämnden om ”Riktlinjer för trygghet och studiero” för verksamheten i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. I riktlinjerna finns ”mobilfri skoldag” med.

– Vi vet av erfarenhet att studieron i skolan förbättras avsevärt om eleverna inte ständigt har tillgång till sina mobiler. Man får helt enkelt mycket mera gjort och fokus ligger på det man ska lära sig och jobba med på lektionerna, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Liksom i övriga landet har man på många Borlängeskolor redan ordningsregler för elevernas mobilanvändning i skolan, till exempel att mobilerna inte får användas under lektionstid. Lärare får också, enligt skollagen, beslagta föremål om de stör undervisningen.

– Självklart är det inte bara mobilerna som påverkar studieron i skolan, men jag tror definitivt att mobilfrihet bidrar starkt till att både elever och lärare får lättare att fokusera på det skolan främst är till för, alltså undervisning och kunskapsinlärning. I slutänden handlar mobilfri skoldag om att hjälpa eleverna till en ökad måluppfyllelse, men vår förväntan är att kränkningarna via mobilerna också ska minska, säger Monica Lundin (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

När mobilfri skoldag nu också ingår i kommunens övergripande riktlinjer för trygghet och studiero är det även en tydlig signal från politiken. Den enskilda läraren behöver inte själv ta striden om reglerna kring mobiltelefoner i sitt klassrum eftersom riktlinjen är att mobilfrihet ska gälla på alla skolor i kommunen.

– Visst, det finns mycket matnyttigt med mobiler. Men mobilens enorma dragningskraft gör det också väldigt svårt för många att motstå att kolla den vid minsta pip, vibration eller bara av vetskapen om att den finns där i fickan, i väskan eller på bordet. Det är bara att tänka på ens eget beteende med mobilen så tror jag vi alla vet hur mobilen distraherar. Jag tror att mobilfria skolor är ett viktigt steg i vårt beslutsamma arbete mot ökad måluppfyllelse i Borlänge, avslutar Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.